Èlenovia

LO ŠK "Bodva"

Moldava nad Bodvou

 

Lyócsa Karol

Dátum narodenia:

22.9.1940

Predseda klubu

 

Lyócsa Imrich

Dátum narodenia: 

21.7.1963

Strie¾a od roku:  1995

Luk: Mathews Apex 8

Sila náahu: 45 libier

Dåžka náahu: 28"

 

 

Leòko Michal

Dátum narodienia:

21.4.1986

Strie¾a od roku: 1997

Luk: PSE Dominator

Sila náahu: 54 libier

Dåžka náahu: 28"