Informácie

 

 

 

Najbližšie preteky,

kde sa zúčastnia

naši strelci:

 

 

20.-21.8.2016

Carpaty Cup

Jasov

 

 

Pripravujeme:

 

Ďalšie články

o ladení luku,

 výbere šípov

a správnej

streleckej technike