Uloženie tetivy u longbowov

Carol Edwards

 

 

Dostala som otázku, prečo, keď starostlivo usadím tetivu zarovno so stredom luku, tak šíp u pravákov smeruje doľava a u ľavákov doprava?

Pokúsila som sa pomocou fotiek ukázať, prečo je tomu tak. Ono to funguje tak, iba keď zatvoríte jedno oko, pretože keď strieľate s otvorenými obidvoma očami, tak dostanete skreslený obraz cieľa. Taktiež to funguje iba v prípade, že držíte luk vo zvislej polohe a nie naklonený na stranu.

Samozrejme nie je nič zlé na tom, ak máte otvorené obidva oči, ani keď nakláňate luk. Obidve tieto metódy sú často používané terénnymi lukostrelcami, aj niektorými terčovými lukostrelcami (vrátane mňa, keď som strieľala aj terénnu, aj terčovú lukostreľbu).

Na obrázku 1 a 2 môžete vidieť, ako je šíp veľmi vychýlený pri uložení tetivy na stred luku u ľaváka. Dokonca aj na malú vzdialenosť, obrázky boli snímané pri vzdialenosti na 10 yardov, môžete vidieť dosť veľké vychýlenie.

 

  

 

Pre mnohých z vás uloženie tetivy nemusí byť problém, pretože pri mierení nepoužívate túto metódu, ale experimentujte, keď máte syndróm "mier na susedný terč. keď chceš trafiť ten svoj"!

Posunutím tetivy tak, aby bola zarovnaná s okrajom madla sa zdá, že šíp smeruje viac v smere terča.

 

 

Pre niektorých je dosť na to, aby mali pocit, že mieria na terč.

Keď pozeráte medzi tetivou a madlom luku tak, že terč je ohraničený tetivou zľava a madlom sprava, tak môžete jasne vidieť, že šíp smeruje do terča, namiesto toho aby smeroval niekde mimo neho vľavo.

 

 

U ľavákov by tetiva mala byť na pravej strane a madlo na ľavej strane. Pri streľbe zblízka, alebo pri halovej streľbe by medzi tetivou a madlom mal byť vidieť iba stred terča. Pri streľbe na väčšiu vzdialenosť (50 yardov a viac) by mala byť vidieť väčšia časť terča.

 

 

Nezabúdajte, že tetiva musí byť uložená uprostred mieriaceho oka.

 

 

Ak tetivu uložíte na stranu tváre, tak bude šíp znova smerovať vľavo.

 

 

Nezáleží na tom, aký bod kotvenia používate, tetiva musí stále prechádzať stredom mieriaceho oka. To má veľký význam hlavne vtedy, ak používate okuliare. V tom prípade sa tetiva nikdy nezachytí o okraj rámu okuliarov a nestrhne vám ich pri výstrele.

 

 

Uvedomte si, že pri náťahu tetivy vedľa vašich okuliarov sa hlava mierne odkláňa od tetivy.

No zbohom!  Zdá sa, že sme späť pri syndróme "mier na vedľajší terč"

 

Podľa The Glade preložil  I. Lyócsa

 

Verzia pre tlač vo formáte PDF